FAQ

Typ serveru:   IMAP
Host Name / Server:   mail.flanelo.cz
User Name / Uživatelské jméno:   email_včetně_domény (např. jan.novak@flanelo.cz)
Password / Heslo:   přístupové_heslo
IMAP Path Prefix:   nic nebo znak /
TLS Certificate / Certifikát TLS:   none / žádný
Allow insecure authentication / Povolit nezabezpečenou autentikaci:   ne
Use SSL / Použít SSL:   ano
Authentication / Ověření totožnosti:   Password / Heslo
Server Port / Port:   993
S/MIME:   ne
Vyžadovat přihlášení použitím SPA (Secure Passwrod Authentication):   ne
Typ serveru:   SMTP
Server / Host Name:   mail.flanelo.cz
User Name / Uživatelské jméno:   email_včetně_domény (např. jan.novak@flanelo.cz)
Password / Heslo:   přístupové_heslo
TLS Certificate / Certifikát TLS:   none / žádný
Allow insecure authentication / Povolit nezabezpečenou autentikaci:   ne
Use SSL / Použít SSL:   ano
Authentication / Ověření totožnosti:   Password / Heslo
Server Port / Port:   587
Vyžadovat přihlášení použitím SPA (Secure Passwrod Authentication):   ne

WebMail flanelo

Přihlašovací údaje jsou Vaše emailová adresa včetně domény (např. jan.novak@flanelo.cz) a Vaše heslo.

Přihlašete se do WebMailu vaším emailem a aktuálním heslem. Zde si v Nastavení / Settings změňte heslo jakékoliv nové heslo. Nezapomeňte heslo uložit pomocí tlačítka Save / Uložit.

Typ serveru:   CalDAV
Server / Host Name:   caldav.flanelo.cz
Server Path / Cesta ke kalendáři:   /iRony/principals/emailová_adresa/ (např. /iRony/principals/jan.novak@flanelo.cz/)
User Name / Uživatelské jméno:   email_včetně_domény (např. jan.novak@flanelo.cz)
Password / Heslo:   přístupové_heslo
Server Port / Port serveru:   443
Use SSL / Použít SSL:   ano
K nastavení HTML podpisu bude potřebovat samotný podpis. Podpis by měl mít formát HTML souboru. Tento soubor je textovým souborem, který obsahuje kód pro zobrazení podpisu. Máte-li takový soubor s podpisem, můžete pokračovat.
Po přihlášení do WebMailu přejděte do Nastavení a zde do nastavení Vašeho Profilu:
V nastavení Profilu zaškrtněte, že chcete HTML podpis. Poté klikněte na tlačítko umožňující zobrazit zdrojový kód podpisu.
Otevřete si Vás podpis v libovolném textovém editoru. Označte kompletní kód a zkopírujte jej. Poté tento zkopírovaný kód / text vložte do okna editoru zdrojového kódu.
Poté již můžete okno pro editaci zdrojového kódu uzavřít a nastavení podpisu uložit.
Následně je nutné ještě nastavit, že požadujete vytváření HTML zpráv.
Tímto máte nastaven HTML podpis a Vaše další nová zpráva již tento podpis bude obsahovat.
POZOR! Doporučujeme první mail s novým podpisem poslat na některou svojí adresu, případně někomu známému pro ověření výsledku a případnou kontrolu.
mobirise.com

POTŘEBUJETE PORADIT? NAPIŠTE NÁM!